Dalaman v Turecku: hotel + letenka 361 eur/2os.

dalaman

Dalaman v Turecku: hotel + letenka 361 eur/2os.

Termín: 2.-9.4.2022

Letenka: Bratislava – Dalaman 45,96 eur/2 os.

Ubytovanie: THE SARIGERME INN 315 eur/2 os./s raňajkami

Foto: dromedar.zoznam.sk