Leto na krídlach ČSA

Lietajte s airTiper & Czech Airlines po Európe a vyhrajte 1 x 2 spiatočné letenky z Bratislavy alebo Košíc

Podmienky súťaže:

✈ Na Facebooku airtiper.com do komentára napíšte správnu odpoveď na súťažnú otázku:

Aký typ lietadla využívajú ČSA na pravidelnej vnútroštátnej linke Bratislava – Košice – Bratislava?

a) prúdové lietadlo

b) turbovrtuľové lietadlo

✈ Aktuálnu ponuku destinácii nájdete na webe spoločnosti Czech Airlines

Súťaž prebieha od 4.5.2017 do polnoci 25.5.2017 a jedného výhercu, ktorý získa voucher na dve letenky v prepravnej triede Travel s odletom podľa vlastného výberu z letiska Bratislava alebo Košice s následným pokračovaním z letiska Václava Havla v Prahe do európskej destinácie,* ktorú si sám zvolí vyžrebujeme 26.5.2017. Letenky musia byť vystavené do 30.11.2017 a návrat na poslednom úseku cesty sa musí uskutočniť do 31.12.2017.

súťaž ČSA

Všeobecné podmienky súťaže s airTiper & Czech Airlines

1. Súťaže sa môžu zúčastniť osoby staršie ako 16 rokov, ktoré musia byť držiteľmi platného cestovného pasu alebo iného cestovného dokladu, ktorým sa musia preukázať pri nástupe do lietadla a cesta musí byť započatá/ukončená na letisku Bratislava alebo Košice.

2. Usporiadateľom súťaže je airTiper.com v spolupráci s leteckou spoločnosťou Czech Airlines.

3. Súťaž bude prebiehať v termíne od 4.5.2017 do 25.5.2017. Výherca bude oznámený 26.5.2017 na Facebooku i webe airtiper.com s výzvou o zaslanie  e-mailovej adresy s tel. číslom. Výhra bude výhercovi odovzdaná elektronicky, formou emailu – voucher s číselnou radou, ktorý nemožno poskytnúť tretím stranám.

4. Na Facebooku airtiper.com do komentára napísať správnu odpoveď na súťažnú otázku.

5. 26.5.2017 bude vyžrebovaný jeden výherca dvoch spiatočných leteniek podľa vlastného výberu s výnimkou letov OK3000 – OK5999  od leteckej spoločnosti Czech Airlines s odletom/príletom z letiska Bratislava alebo Košice, prestupom v Prahe, ktorý splní podmienky uvedené v bode 4.

6. Výherca nesie všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené a ich finančná kompenzácia neexistuje. Akékoľvek ďalšie výdavky v destinácii (ubytovanie, telefónne poplatky, strava, služby hotela, doprava atď.) si hradí výherca na vlastné náklady. V prípade, že sa výherca nedostaví na let v rezervovanom termíne, nemá nárok na náhradný let a výhra mu prepadá.

7. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za nedodanie výhry z dôvodu likvidácie spoločnosti poskytujúcej výhru do súťaže a náhrada ceny nie je možná.

8. V prípade, že sa výherca neprihlási o cenu, uvedie nesprávnu e-mailovú adresu alebo z akýchkoľvek iných dôvodov mu nebude možné zaslať cenu vo forme voucheru do 14 dní od oznámenia, výhra prepadá v prospech airTiper.

9. Výherca berie na vedomie platný letový poriadok spoločnosti Czech Airlines, platnosť využitia leteniek s výnimkou letov OK3000 – OK5999, kapacitnú obsadenosť zvoleného letu a ďalej sa riadi prepravnými podmienkami leteckej spoločnosti Czech Airlines.

10. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo upraviť pravidlá a podmienky súťaže v závislosti od prípadných zmien. Súťažiaci svojou účasťou súhlasia so zverejnením svojich osobných údajov a airTiper s Czech Airlines si vyhradzujú právo na využívanie a publikovanie informácií z tejto súťaže vrátane mena výhercu a to i bez jeho súhlasu a bez finančných náhrad.

Prajeme príjemné súťaženie

Foto: archív ČSA