Súťaž – Vyhraj dve letenky Viedeň – Riga

ABT

Súťaž – Vyhraj dve letenky Viedeň – Riga

Vychutnajte si príchod jari s airTiper a navštívte Rigu, precestujte Pobaltie alebo pokračujte z letiska Riga do ďalších destinácií s leteckou spoločnosťou airBaltic.

Zapojiť sa do súťaže môže každý fanúšik profilu airtiper.com na Facebooku ako aj fanúšik, ktorý sa ním počas trvania súťaže stane. Na výhru dvoch spiatočných leteniek v ekonomickej triede na linke Viedeň – Riga stačí spraviť len málo – označiť niektorú emóciu pod obrázkom a odpovedať správne na súťažnú otázku, ktorú nájdete TU a poteší nás zdieľanie na Facebooku.

Súťaž prebieha na webe airTiper.com od 12.4.2016 do polnoci 13.5.2016 a jedného výhercu vyžrebujeme 14.5.2016.

Všeobecné podmienky súťaže s airTiper & airBaltic

1. Súťaže sa môžu zúčastniť osoby staršie ako 15 rokov. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže a s tým, že usporiadateľ je oprávnený uverejniť meno výhercu v masovokomunikačných prostriedkoch a propagačných materiáloch. Zároveň súťažiaci prejavuje súhlas s tým, že usporiadatelia sú ako správcovia oprávnení spracovávať osobné údaje, e-mailové adresy súťažiacich poskytnuté pre túto súťaž na marketingové ciele a môžu ich poskytnúť tretej strane bez nároku na odmenu. Účasťou v súťaži každý účastník potvrdzuje, že je oboznámený so všetkými právami, ktoré vyplývajú zo zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, t. j. najmä s tým, že poskytovanie údajov je dobrovoľné, že má právo k ich prístupu ako aj so všetkými ďalšími právami vyplývajúcimi z tohto zákona.

2. Usporiadateľom súťaže je airTiper.com v spolupráci s leteckou spoločnosťou airBaltic.

3. Súťaž bude prebiehať v termíne od 12.4.2016 do 13.5.2016 a výherca bude oznámený 14.5.2016 na webe airtiper.com a kontaktovaný emailom.

4. Podmienkou zapojenia sa do súťaže je byť fanúšikom nášho FCB profilu “airtiper.com,” označiť niektorú emóciu pod obrázkom súťaže a správne odpovedať na otázku uverejnenú na www.airtiper.com prostredníctvom uverejneného súťažného formuláru.

5. 14.5.2016 bude vyžrebovaný jeden výherca dvoch spiatočných leteniek výhradne na linke Viedeň – Riga – Viedeň od leteckej spoločnosti airBaltic,  ktorý správne odpovie na uverejnenú otázku.

6. Výherca nesie všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené a ich finančná kompenzácia neexistuje .

7. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za nedodanie výhry z dôvodu likvidácie spoločnosti poskytujúcej výhru do súťaže a náhrada ceny nie je možná.

8. V prípade, že výherca uvedie nesprávnu e-mailovú adresu alebo z akýchkoľvek iných dôvodov mu nebude možné opakovane (maximálne 2x) zaslať cenu vo forme voucheru, výhra prepadá v prospech airTiper.

9. Výherca berie na vedomie platný letový poriadok spoločnosti airBaltic na pravidelnej linke Viedeň– Riga – Viedeň, platnosť využitia leteniek, kapacitnú obsadenosť zvoleného letu a ďalej sa riadi prepravnými podmienkami leteckej spoločnosti airBaltic.

10. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo upraviť pravidlá a podmienky súťaže v závislosti od prípadných zmien. Súťažiaci svojou účasťou súhlasia so zverejnením svojich osobných údajov a airTiper s airBaltic si vyhradzujú právo na využívanie a publikovanie informácií z tejto súťaže vrátane mena výhercu a to i bez jeho súhlasu a bez finančných náhrad.

Prajeme príjemné súťaženie